Asbest golfplaten zelf verwijderen? Dit moet u weten

In 2022 werd het asbestattest in het leven geroepen om het aanwezige asbest in woningen en gebouwen in Vlaanderen in kaart te brengen. Het gebruik van asbest is al langer verboden, maar gebouwen van voor 2001 bevatten vaak nog asbest. Via het asbestattest bent u als eigenaar op de hoogte over de staat van asbesthoudende materialen in uw gebouw of woning. In sommige gevallen mag u het asbest ook zelf verwijderen. In deze blog vatten we alle belangrijke info samen, zodat u goed geïnformeerd aan de slag kan gaan.

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen en vroeger veel werden gebruikt in de bouw. Er zijn verschillende gezondheidsrisico’s gekoppeld aan het inademen en in aanraking komen met asbest. Daardoor werd het gebruik van asbest verboden in 1998.

Vlaanderen asbestveilig in 2040

Het asbestattest is een eerste stap om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Sinds 23 november 2022 is het verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen, gebouwd voor het jaar 2001. Tegen 2032 zal ieder gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest moeten beschikken. Een asbestdeskundige stelt het asbestattest op aan de hand van een visuele controle met eventuele staalname. Zo bent u als eigenaar op de hoogte van de asbestveiligheid in het gebouw. Daarnaast bevat het asbestattest ook info over hoe u het asbest kan beheren of verwijderen.

Asbest zelf verwijderen

Als particulier mag u zelf asbest verwijderen binnen of buiten een gebouw, indien het asbest niet beschadigd is. Er mogen dus geen asbestvezels zichtbaar zijn. Ook tijdens het verwijderen mag het asbest niet beschadigd worden en mogen er geen asbestvezels vrijkomen. Heeft u toch beschadigd asbest buiten het gebouw, dan mag u het enkel zelf verwijderen wanneer er niemand in de buurt is en als het asbest niet verder wordt beschadigd. In het algemeen is het belangrijk om het asbest intact te houden.

Limburg.net voorziet huis-aan-huisophaling van asbest aan een vrije lage kostprijs, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (OVAM). Daarnaast mag u kleine hoeveelheden asbest ook zelf wegbrengen naar een recyclagepark van Limburg.net. Wanneer u het asbest zelf wegbrengt, bent u verplicht om verpakkingsmateriaal op voorhand aan te kopen op het recyclagepark.

Ga veilig te werk: persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Bij de aankoop van verpakkingsmateriaal voor asbest, krijgt u van Limburg.net ook de bijhorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit pakket bevat een wegwerpoveral, wegwerphandschoenen en een veiligheidsmasker. Verder voorziet u zelf best veiligheidsschoenen of rubberlaarzen en een veiligheidsbril. Wanneer u klaar bent met de verwijdering en niet meer in contact komt het asbest, gooit u de beschermingskledij weg, samen met het asbest.

Uw asbest golfplaten vervangen door metalen golfplaten?

Bent u op zoek naar geschikte vervanging voor uw asbest golfplaten? Kom langs in onze showroom in Alkenen we helpen u graag verder. We denken met u mee in functie van uw voorkeur, uw budget, enz. Houbrechts: uw specialist voor metalen daken en toebehoren.